kali fekete madonna kuan jin

Istennő triptichon

"A mai emberiségre leselkedő veszély részben a maszkulin intellektuális tudat egyoldalú patriarchális fejlődéséből adódik, ami nincs egyensúlyban a lélek matriarchális világával.
A nyugati világnak el kell jutnia egy olyan szintézishez, ami magában foglalja a női világot is
. "
E. Neumann

Istennőket festek. Archetípusokat öntök képi formába, jobban mondva megidézem ezeket a képeket.  Különféle kultúrák istennő alakjai láthatóak egymás mellett, triptichon szerű elrendezésben: Káli, a Fekete Madonna és Kuan Jin. Hogy kerülnek egymás mellé ezek a különböző kultúrákból származó, más és más kultikus hagyománnyal rendelkező alakok?
A válogatás egészen szubjektív és érzelmi alapú, és motivációja az a vágy, hogy közelebb kerüljek a Nagy Istennő világához.
Érdekel, hogyan finomodik, differenciálódik az ősarchetípus, a Nagy Anya képe, ami kezdetben még egyaránt telített pozitív és negatív, jó és rossz, barátságos és félelmetes jelentéssel. Hogyan válnak külön ezek a jelentések és szimbólumok az emberiség és a tudat fejlődésével. Hogyan jelenik meg az Istennő egyszer tápláló anyaként, másszor vérszomjas pusztítóként, szellemi tudást, kegyelmet, békét hozó vagy csalfa, csábító, őrületbe kergető erőként.
Rendkívül érdekes számomra látni azt a megannyi megjelenési formát és szimbólumot, ahogy az Istennő az idők folyamán megnyilvánult.
Talán azért is érdekel ez ennyire, mert a mai időkben, a nyugati világban alig találni az Istennő jelenlétét.

Megfestek tehát különféle Istennőket vagy archetípusokat, hívjuk, ahogy akarjuk. Mindegyik kép tömény szimbólum-anyag, és a szimbólumok természetesen nem függetlenek attól a kultúrától, ahol létrejöttek.
Az ábrázolásban én is törekszem az adott kultúra vizuális hagyományainak tiszteletben tartására, ezért képeim festészetileg nem túl innovatívak.
Azt szeretném, ha festményeim az adott minőséget, amit a figurák hordoznak, valóban meg tudnák jeleníteni. Kíváncsi vagyok, hogy a szimbólumok elő tudnak-e valamit hívni a néző kollektív tudattalanjában lévő ismeretből. Engem ezek az istennő figurák mint pszichológiai erők izgatnak.
Tisztában vagyok azzal, hogy veszélyes lehet, ha egy vallási, kultikus képet kiragadnak a maga közegéből, és újrainterpretálják, nem véve figyelembe azt a bonyolult szimbólum és eszmerendszert, amibe ez a kép beágyazódik.
Nincs szándékomban bármiféle új jelentést adni ezeknek a jelképeknek, ezért is ragaszkodtam a hagyományos ábrázoláshoz.
Itt az a kérdés merülhet fel, hogy miért pont ezek a képek kerültek egymás mellé.

Az eredeti nagyszabású ötletem az volt, hogy 12 képet festek meg: a Fekete Madonnát / Máriát, Kuan Yint, Demetert, Kálit, Gorgót, Hekatét, a Zöld Tarát, Artemiszt, Szófiát, Lilithet, Médeát, Kirkét.
Ahogy belekezdtem a festésbe, rájöttem, hogy nagyobb fába vágtam a fejszém, mint gondoltam.
Azért pont ez a három kép készült el, mert ezek az archetípusok, istennő alakok foglalkoztattak most a leginkább.

Remélem, hogy a képek minden magyarázat nélkül is hatást gyakorolnak a nézőre, de itt van egy kis történeti háttér azoknak, akik mentálisan akarják a szimbólumokat megközelíteni.

Kali

Káli

Káli Shiva felesége, Párvati / Durga egyik megnyilvánulási formája. Lényét összekapcsolják a shaktival, a világegyetemet átható alapvető női, teremtő, kreatív energiával. Káli jelentése: fekete, és az idő ereje. Ő az  Idő, a Változás, a Hatalom, a Teremtés, a Megtartás, a Rombolás, az Átalakulás, a Halál, az Újjászületés istennője. Shivával egyesülve világokat teremt és pusztít, van egy rettenetes, rosszindulatú démonölő aspektusa, de van egy jóindulatúbb megjelenési formája is, ahol fiatal, gyönyörű, és mosolyog. Haragvó istennőből megváltó istennővé válik, aki a halálon aratott győzelem szimbóluma is.

Több történet mesél arról, hogy is született meg Káli. Az egyik hagyomány úgy tartja, hogy egy szörnyű démon tartotta rettegésben a világot. Az istenek létrehozták Durgát, hogy győzze le a démont. Durga a nagy harcban annyira felbőszült, hogy a harag kirobbant homlokán át, és Káli alakjában testet öltött. Káli még haragosabban nekiállt harcolni, és minden démont felfalt a csatatéren. Miután mindenkivel végzett, félelmetes táncba kezdett, és folytatta az öldöklést. Annyira megrészegült a pusztításban, hogy az istenek se tudták megállítani. Shivát kérték meg, hogy nyugtassa le a tomboló Kálit. Se a szép szavak, a rábeszélés, se a fenyegetés nem segített. Shiva végül lefeküdt a csatamezőre a hullák közé. Ahogy Káli őrjöngő táncában férje testére lépett, hirtelen magához tért, és abbahagyta a tombolást.

Káli tánca Shiván természetesen szimbólum is. A saivizmusban Shiva az univerzum ősi, mindent betöltő tudatossága. Az isteni tudatosság dinamikus aspektusát és az időt megszemélyesítő Káli Shiva örökkévaló, változatlan, időtlen valóságán lejt táncot, amivel újabb és újabb teremtés-ciklust kelt életre. Minden keletkezik és elpusztul. Shiva, a tiszta kozmikus tudat nem tud Káli kozmikus energiája nélkül megnyilvánulni. A világ a kettejük egyesüléséből jön létre.

Ábrázolása:
Kálit meztelenül ábrázolják:  a Maya beburkoló világán túl van, a prakriti, az anyag felett áll. Tiszta, meg nem nyilvánult energia.
Fekte, vagy populáris indiai képeken kék színű bőrrel jelenítik meg, ez utal arra, hogy a világ a sötétségből született.  A lába alatt lévő Shiva fehér, ami a végtelen isteni fényt jeleníti meg. Shiva mozdulatlansága felfedi a tiszta kozmikus tudatosság természetét.
Hosszú, gubancos haja kiengedve lóg, vagyis Káli szabad a konvencióktól, a civilizációtól mentes természet szabadságát mutatja. De utalhat ez a haj a kozmikus őstudás mindenütt jelen lévő erejére.
Nyitott szájából hosszú nyelv nyúlik ki, ami vérszomjra, sóvárgásra, mohóságra utal (amivel végső soron az egész Univerzumot felfalja). Fogaival azonban megfogja nyelvét, itt a fogak a tudatosságot szimbolizálják, s azt, hogy kontrollálja a sóvárgást, a mohóságot. Káli arcán a kinyújtott nyelv ellenére sokszor egy mosolyt is láthatunk, ez az istennő barátságos arca, és arra utal, hogy a teremtett világ iránt vonzódik és a gondját viseli.
Ábrázolják 4 vagy 10 karral. Négy karú ábrázolásán az egyik kezében lehet a scimitar (hajlított kard), vagyis az isteni tudás, hatalom, energia, ezzel védi Káli az emberiséget: elpusztítja a negatív dolgokat és az emberi egot. Elvágja a világi ragaszkodásokat, hogy szellemi felszabadulást hozzon.  Másik kezében levágott emberi fejet tart, ez az emberi ego. Tart még koponyából készült kupát, ami felfogja a kifolyó vért, vagy  tarthat háromágú szigonyt. A koponya jelentése kettős: egyrészt felfoghatja az univerzum misztikus tanításait, másrészt emlékeztet a világ elmúlására is.
Káli kezei mutathatnak különféle mudrákat, főleg az abhaya (félelem nélküliség) és a vara (áldás) mudrákat.
Dereka körül levágott emberi karok lógnak, nyakában pedig emberi fejekből vagy koponyákból készült füzér látható. A karok az emberi cselekvést szimbolizálják. Minden emberi tett és következménye Kálihoz tér meg. Minden ciklus végén a lélek Kálival egyesül. Az újratestesüléskor pedig a lélek megkapja a megfelelő karmáját. A koponya-nyaklánc utalhat azokra a démonokra és gonosz lényekre, akiket Káli legyőzött. De értelmezik úgy is, hogy azokat szimbolizálja, akiket megszabadított az "én a testem vagyok" illúziójától.
Kígyók és sakál kísérhetik.
Harmadik szeme alatt a nap, a hold és a tűz jelei vannak - a természet ereje és a felszabadulás lehetősége.

 

 

fekete madonna

Fekete Madonna

A Fekete Madonnák egyrészt a középkorban keletkezett, másrészt pogány eredetű festmények vagy szobrok, melyeken Mária látható a gyermek Jézussal. Az ábrázolás különlegessége, hogy Mária és Jézus bőrének színe sötét, ugyanakkor az arc karaktere európai, világos jegyeket mutat. Sok Fekete Madonnát misztikus áhítat övez, csodálatos eseményeket társítanak hozzájuk. Számos kép vagy szobor zarándoklat célpontja lett.
A Fekete Madonnáknak fontos kultusza volt Franciaországban, Itáliában, Magyarországon és Németországban. (A kultusz történetéről itt olvasható összefoglaló.)
Spirituális értelmezésben a Madonna feketeségét megpróbáltatásaival magyarázzák, ugyanakkor ez a szín hasonló a föld feketeségéhez. Olyan ő, mint a megművelésre váló föld, mely magába fogadja a fény magvait. A Madonna belső lényege is fény, ezt betakarja ruhaként a látható világ, a világi test, mely fekete, mint a föld.
A magyarság ősvallásában Nagyboldogasszony az égi fényanya, Kisboldogasszony pedig Mária, a földi megtestesülés. A fekete szűz szimbolizálhatja azt a szellemi fénylényeget, mely összenő az anyaggal. Az ember feladata, hogy a Teremtő munkatársává váljon a Földön, és a földet, az anyagot ismét szellemivé alakítsa. Krisztus élete útmutatás az emberiségnek ehhez.

 

kuan jin

Kuan Jin

A határtalan könyörületesség és együttérzés megtestesítője a távol-keleti buddhista mitológiában. Indiában Avalokitesvara bódhiszattvaként, férfi alakban tisztelik, Kínában, Japánban, Koreában, Vietnámban női alakban. Nevének jelentése: " aki észleli a világ hangját".
A legenda szerint mielőtt Kuan Yin átlépte volna a megvilágosodás kapuját, meghallotta a világban szenvedő érző lények hangját, ami a szívéig hatolt. Ettől nem tudta véglegesen elhagyni a világot, és letette a bódhiszattva fogadalmat, mely szerint addig nem jut el a teljes megszabadulásig, amíg meg nem szabadult minden szenvedő lény.
Többféle dologban fordulnak a hívek Kuan Jinhez, akinek a könyörületesség mellet sok más aspektusa is van: békesség, védelem, hit, tudatosság, odaadás, erő, szeretet. Főként az anyák és a nők patrónusa.
Kezdetben férfi alakban ábrázolják, később nőkén, vagy kettős nemi jelleggel. Kettő, négy és nyolckezű változata is létezik. Állva vagy ülve jelenik meg, felső teste meztelen, bő ruha van rajta, fején díszes diadém, testét nyakláncok, karkötők és szalagok díszítik. Kezében sokszor feltűnik egy kis elixíres üvegcse vagy tégely, amit ki is önthet épp: ez a gyógyító életvíz, ami minden létezőnek egészséget és békét hoz. Van, hogy rizses tálat tart kezében a termékenység és táplálás szimbólumaként.
Kezében lehet még könyv, papírtekercs, lótuszvirág, vándorbot.
Gyakran ábrázolják sárkánnyal is. Keleten a sárkányt egész máshogy értelmezik, mint nyugaton: a keleti sárkány a bölcsesség, a spiritualitás, az erő, az átalakulás energiáit testesíti meg.

 

Források:

Erich Neumann: A Nagy Anya - A Magna Mater archetípusa a jungi pszichológiában, Ursus Libris 2005
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1li_(istenn%C5%91)
https://en.wikipedia.org/wiki/Kali
http://www.spiritualis-tanitasok.hu/kegyelem/kuanyin.html
http://terebess.hu/szorolapok/kuanjin.html
http://imrikzsofia.hu/fekete-vagyok-de-szep-a-fekete-madonna-kultusz-tortenete